Våre tjenester

Vi tilbyr revisjon av:

Årsregnskap
Delårsregnskap
Mellombalanse
Fisjon/fusjons-balanse
MVA-kompensasjon

Årsoppgjør

Alle regnskapspliktige må årlig avslutte sine regnskaper og rapportere inn til skattemyndigheter og offentlige registre.

Vi har lang erfaring og god kompetanse med utarbeidelse av ligningspapirer og finansregnskap med tilhørende noteopplysninger, kontantstrømsanalyse og årsberetninger.

Enten du er revisjonspliktig eller ikke tilbyr vi å avslutte regnskapet for ditt selskap og ferdigstille alle offentlige papirer, samt sørge for at de blir innsendt til riktig mottaker til riktig tid.

Rådgivning

Vi kan bistå med mange typer rådgivning.
For eksempel:

Verdivurdering av virksomhet
Bistand i forbindelse med fusjoner og fisjoner
Arv- og generasjonsskifter
Bistand ved budsjetteringsmodeller
Beregning av kapitalbehov
Finansieringsalternativer
Bistand ved transaksjoner med nærstående
Budsjettmodeller
Lønnsomhetsvurderinger

Skatt

Vi er behjelpelige med mange temaer og problemstillinger innen skatt.

Skattemelding og øvrige ligningspapirer
Aksjonærregisteroppgaven
MVA og arbeidsgiveravgift
Bistand ved bokettersyn
Arv og generasjonsskifte
Selskapsstruktur og omstrukturering
Fisjon, fusjon og konserninterne transaksjoner

Annen bistand

Vi tilbyr også bistand på mange andre områder

Stiftelse og avvikling av selskap
Vurdering av hensiktsmessig selskapsform (AS/DA/ANS/EPF)
Omdannelser, Fisjon og Fusjon
Kapitaløkning og kapitalnedsettelse
Splitt eller spleis av aksjer