Vi tilbyr revisjon av:

Årsoppgjør

Alle regnskapspliktige må årlig avslutte sine regnskaper og rapportere inn til skattemyndigheter og offentlige registre.

Vi har lang erfaring og god kompetanse med utarbeidelse av ligningspapirer og finansregnskap med tilhørende noteopplysninger, kontantstrømsanalyse og årsberetninger.

Enten du er revisjonspliktig eller ikke tilbyr vi å avslutte regnskapet for ditt selskap og ferdigstille alle offentlige papirer, samt sørge for at de blir innsendt til riktig mottaker til riktig tid.

Rådgivning

Vi kan bistå med mange typer rådgivning.
For eksempel:

Skatt

Vi er behjelpelige med mange temaer og problemstillinger innen skatt.

Annen bistand

Vi tilbyr også bistand på mange andre områder