Årnes Revisjon AS ble etablert i 1988 og er et revisjonsfirma som holder til på Årnes i Nes Kommune. Vi legger vekt på lokal forankring og har vårt hovednedslagsfelt på Øvre Romerike.

Internasjonalt er vi medlem av Inpact International. Nasjonalt deltar vi i en samarbeidsorganisasjon av statsautoriserte revisorer gjennom Inpact Norge AS.

Vi er 8 ansatte som har en bred og variert bakgrunn og god kompetanse.

Partnere

Dag Tørnby
Daglig leder / Statsautorisert revisor

Hanne Aasum
Statsautorisert revisor

Ole Kværner
Daglig leder / Statsautorisert revisor

Medarbeidere

Linda Hepsø
Oppdragsansvarlig/Statsautorisert revisor

Marit Gulliksrud
Oppdragsansvarlig/Statsautorisert revisor

Eirin Lie-Karlsen
Statsautorisert revisor

Kristin Camilla Cederroth
Revisormedarbeider 

Henriette Bye
Statsautorisert revisor